Siewnik Zbożowy MEPROZET

  • Szerokość robocza 3,0 m.
  • System wysiewu – roweczkowy
  • Liczba przyrządów wysiewających – 25 szt.
  • Pojemność skrzyni wysiewającej – 350 dm3.

Dodatkowe opcje:

  • znacznik hydrauliczny
  • ścieżkowanie elektroniczne
  • redlice talerzowe
  • pomost
  • znaczniki przedwschodowe

Siewnik zbożowy służy do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych i oleistych za pomocą przyrządów wysiewających systemu roweczkowego, wysiewem dolnym. Ilość ziarna wysiewanego na hektar reguluje się przesuwaniem kółek wysiewających osadzonych na wałku wysiewnym. Możliwość odejmowania redlic pozwala osiągnąć dowolne szerokości międzyrzędzi od 12 cm w zwyż.

Typ S107/2 S107 S107T (redlice talerzowe))
System wysiewu roweczkowy roweczkowy roweczkowy
Szerokość robocza 2,5 m 3 m 3 m
Liczba przyrządów wysiewających 21 25 25
Rozstawienie rzędów 120 mm 120 mm 120 mm
Pojemność skrzyni wysiewającej 275 dm3 350 dm3 350 dm3
Wydajność 0,85 ha/h 0,95 ha/h 0,95 ha/h